Статті

Як оскаржити виконавчий напис? Судова практика Верховного Суду за 2020 рік.

Як оскаржити виконавчий напис? Судова практика Верховного Суду за 2020 рік.

Основні висновки Верховного Суду у питаннях оскарження виконавчих написів прийнятих за 2020 рік. Розглянуто питання: суб’єктного складу сторін; які документи повинен перевірити нотаріус; коли заборгованість являється безспірною; на що посилатися, щоб отримати зупинення вчинення нотаріальних дій до моменту оскарження напису.

Продовження минулорічної статті - ЯК ОСКАРЖИТИ ВИКОНАВЧИЙ НАПИС?

 

01.
Строки вчинення виконавчого напису становлять три роки з моменту настання виконання зобов’язання. Це правило розповсюджується, як на відносини між фізичними так і юридичними особами.

Не новий, але доволі спірний висновок. Уперше був зазначений у постанові Великої Палати Верховного Суду № 916/3006/17 від 02.07.2019 року. Його суть зводиться до того, що хоча стаття 88 Закону України «Про нотаріат» і містить вказівку, що строки на вчинення виконавчого напису у відносинах між юридичними особами становить один, а не три роки, але суд через призму Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод прийшов до висновку, що ці положення є дискримінаційними. Тобто, не дивячись на положення Закону суд вказав, що у відносинах між юридичними особами строки на вчинення виконавчого напису теж повинні становити три роки. Якщо хтось скаже, що якась не дуже сильно правильна штука, що суд перетягує на себе повноваження Верховної Ради, то повністю погоджуся. Але тим не менше, ці висновки є обов’язковими для застосування і суди нижчих інстанцій їх використовують при ухваленні аналогічних судових рішень.

До такого висновку прийшов Верховний Суд у постанові № 916/312/18 від 22.01.2020 року.

 

02.
При вирішенні питання безспірності заборгованості суд не повинен виходити лише з формальної точки зору щодо виконання кредитором вимоги про подачу нотаріусу документів, які передбачені переліком, суд повинен перевірити і обґрунтованість нарахованого боргу.

Сталий висновок. Його суть зводиться до того, що суд не повинен підходити до вирішення спору лише з формальної точки зору та обмежуватися лише перевіркою пакету документів, який подавався нотаріусу. Якщо позивач посилається на невідповідність сум, які вимагає з нього кредитор фактичному розміру заборгованості, то суд повинен дати оцінку цим твердження (перевірити безспірність заборгованості). Це обумовлено ти, що кредитори можуть зависити суму боргу та вимагати платежі, які не передбачені договором, або вимагати неустойку, яка може бути зменшена судом з власної ініціативи чи за клопотання боржника. Тому, суд повинен ще й перевіряти обґрунтованість розрахунків на підставі яких кредитор визначав борг, який просив нотаріуса стягнути на свою користь.

До такого висновку прийшла Велика Палата у постанові № 305/2082/14-ц від 15.01.2020 року.

До такого висновку прийшов Верховний Суд у постановах: № 754/16184/16-ц від 24.12.2020 року; № 369/9127/18 від 21.12.2020 року; № 591/3779/19 від 21.12.2020 року; № 461/4885/17 від 25.11.2020 року; № 607/13646/18 від 30.09.2020 року; № 759/6167/18 від 17.09.2020 року; № 752/17779/15-ц від 16.09.2020 року; № 202/2506/17 від 09.09.2020 року; № 666/1368/16-ц від 14.08.2020 року; № 666/1368/16-ц від 14.08.2020 року; № 357/14288/17 від 15.07.2020 року; № 645/1979/15-ц від 23.06.2020 року; № 363/568/18 від 03.06.2020 року; № 359/8181/18 від 03.06.2020 року; № 320/7932/16-ц від 06.05.2020 року; № 910/6097/17 від 29.04.2020 року; № 766/11574/18 від 29.04.2020 року; № 761/38577/16-ц від 29.04.2020 року; № 755/1960/18 від 16.04.2020 року; № 201/15282/16-ц від 01.04.2020 року; № 369/6415/17 від 26.02.2020 року; № 320/545/19 від 26.02.2020 року; № 607/14361/17 від 27.01.2020 року; № 490/6023/16-ц від 23.01.2020 року; № 355/1214/16-ц від 23.01.2020 року; № 916/312/18 від 22.01.2020 року.

 

03.
Наявність судового спору між кредитором та боржником щодо стягнення заборгованості за кредитним договором не спростовує висновок про безспірність заборгованості боржника та не впливає на правомірність вчинення виконавчого напису.

Теж сталий висновок, який доповнює попередній. Був зазначений у постанові Великої Палати від 15 січня 2020 року у справі № 305/2082/14-ц. Його суть зводиться до того, що наявність не вирішеного спору про стягнення заборгованості за кредитним договором, який перебуває у суді на момент вчинення виконавчого напису автоматично не свідчить те, що заборгованість являється спірною. Тобто, суд незалежно від не вирішеного спору повинен давати оцінку тим платежам, які кредитор заявив у своїй заяві, яку подавав нотаріусу для вчинення напису. Єдина ремарка, яка стосується випадку, коли суд ухвалив судове рішення. Якщо таке рішення є і ним було підтверджено суму заявлену у написі, то спір по розміру боргу відпадає, якщо ж суд вирішив стягнуте меншу суму ніж була вказана у написі, то це стане підставою для його скасування.

До такого висновку прийшла Велика Палата у постанові № 305/2082/14-ц від 15.01.2020 року.

До такого висновку прийшов Верховний Суд у постановах: № 754/16184/16-ц від 24.12.2020 року; № 910/10002/19 від 22.12.2020 року; № 369/9127/18 від 21.12.2020 року; № 923/823/19 від 13.10.2020 року; № 910/6097/17 від 29.04.2020 року.

 

04.
При зверненні стягнення на підставі виконавчого напису на предмет застави (не іпотеки), то кредитор одночасно з направленням боржнику та іншим обтяжувачам повідомлення про порушення забезпеченого зобов’язання повинен зареєструвати у ДРОРМІ відомості про звернення стягнення на предмет застави.

Доволі заумний висновок, який стосується порядку звернення стягнення на заставу (рухоме майно). Він полягає у тому, що положення Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» вимагають від кредитори при реалізації звернення стягнення на предмет застави повідомити боржника та інших обтяжувачів про свої плани звернути стягнення на майно та за 30 днів до такого стягнення (вчинення виконавчого напису) зареєструвати відповідні відомості у відповідному реєстрі. Якщо кредитор ухиляється від направлення повідомлення чи реєстрації відомостей, то це ті обставини, які виключають можливість нотаріусу вчинити виконавчий напис. Такий висновок був зазначений ще у постанові Великої Палати Верховного Суду  від 16.05.2018 у справі № 320/8269/15-ц.

До такого висновку прийшов Верховний Суд у постановах: № 910/10002/19 від 22.12.2020 року; № 755/12286/17 від 01.07.2020 року.

 

05.
При вчиненні виконавчого напису нотаріуса щодо звернення стягнення на предмет іпотеки нотаріус повинен перевірити виконання кредитором вимоги про направлення повідомлення про порушення основного зобов’язання та факт його вручення боржникові чи відмову від отримання.

Теж сталий висновок. Він полягає у тому, що нотаріус при вчиненні виконавчого напису на іпотечному майні повинен врахувати і положення статті 35 Закону України «Про іпотеку» щодо направлення іпотекодержателем боржнику та майновому поручителю повідомлення про порушення основного зобов’язання і воно повинно бути отримано. Якщо ж його боржники не отримують, то потрібно довести факт їхнього ухилення від отримання повідомлення і тільки тоді нотаріус матиме змогу вчинити напис. Детально цей висновок з приводу повідомлень був зазначений у постанові Великої Палати від 23 червня 2020 року у справі № 645/1979/15-ц.

До такого висновку прийшов Верховний Суд у постановах: № 645/1545/17 від 16.12.2020 року; № 607/10647/18 від 16.09.2020 року; № 336/7754/18 від 09.09.2020 року; № 335/9983/16-ц від 09.09.2020 року; № 645/1979/15-ц від 23.06.2020 року; № 234/7029/17 від 10.06.2020 року; № 363/568/18 від 03.06.2020 року; № 359/8181/18 від 03.06.2020 року.

 

06.
При оскарженні виконавчого напису відповідачем потрібно ставити кредитора, а нотаріуса – третьою особою.

Висновок, який потрібно враховувати при оскарженні напису. Якщо визначитися з неправильним суб’єктним складом сторін (поставити нотаріуса відповідачем, а кредитора третьою особою), то це буде самостійною підставою для відмови в задоволенні позовних вимог. Позиція Верховного Суду полягає у тому, що така категорія справ повинна розглядатися за позовами боржників до стягувачів, хоча колись давно практика говорила, що треба дивитися хто порушує права. Якщо нотаріус порушує процедуру, то відповідачем повинен бути нотаріус, якщо кредитор заявляє вимоги щодо яких у нього відсутнє право, то відповідно відповідачем повинен бути кредитор.

До такого висновку прийшов Верховний Суд у постановах: № 666/1368/16-ц від 14.08.2020 року.

 

07.
У випадку оскарження виконавчого напису нотаріуса, то боржник за умови наявного відкритого виконавчого провадження має можливість попросити суд зупинити стягнення на підставі вказаного виконавчого напису.

Висновок цінний у контексті забезпечення позову. Предметом спору було вирішення питання про застосування заходів забезпечення позову з тих підстав, що виконавчий напис, який оскаржується в судовому порядку перебуває на виконанні у виконавця і якщо напис буде скасовано, але напис буде виконано, то боржнику знову доведеться звертатися до суду з новими позовами про повернення майна чи коштів, які можуть бути вилучені виконавцем, що є достатньо вагомою причиною для здійснення зупинення стягнення за виконавчим написом.

До такого висновку прийшов Верховний Суд у постановах: № 910/217/20 від 30.11.2020 року; № 766/25403/18 від 17.11.2020 року; № 910/72/20 від 17.09.2020 року.

Схожі статті
ТОП-12 правових висновків ВС у кредитних та іпотечних спорах за 2018 рік
ТОП-12 правових висновків ВС у кредитних та іпотечних спорах за 2018 рік

Аналіз актуальних правових висновків в спорах, пов’язаних зі стягненням заборгованості за кредитними договорами та звернення стягнення на іпотеку, прийнятих Верховним Судом протягом 2018 року.

Банківське та фінансове право
21.01.2019 |  1780
Велика Палата визначила порядок нарахування процентів та пені за депозитом
Велика Палата визначила порядок нарахування процентів та пені за депозитом

Велика Палата врегулювала розбіжності судової практики Верховного Суду України щодо нарахування процентів та неустойки за договором банківського вкладу.

Банківське та фінансове право
26.05.2019 |  553
Велика Палата заборонила звертати стягнення на мораторійну іпотеку
Велика Палата заборонила звертати стягнення на мораторійну іпотеку

Ще один правовий висновок Верховного Суду, який вказує на неможливість звернення стягнення на іпотеку, яка підпадає під мораторій.

Банківське та фінансове право
04.05.2019 |  473
Велика Палата заборонила перереєстровувати іпотеку з арештами
Велика Палата заборонила перереєстровувати іпотеку з арештами

Доволі очевидний висновок про неможливість перереєстрації права власності, але у деяких суддів були складнощі з його застосуванням.

Банківське та фінансове право
24.05.2019 |  550
Велика Палата заборонила ПриватБанку стягувати проценти та штрафи за кредитками
Велика Палата заборонила ПриватБанку стягувати проценти та штрафи за кредитками

Ще одне дуже цікаве та правильне судове рішення. Велика Палата «поламала» усталену судову практику по стягненню заборгованості ПриватБанком за кредитними картками.

Банківське та фінансове право
15.07.2019 |  789
Верховний суд вказав, коли не можна виселяти з іпотеки
Верховний суд вказав, коли не можна виселяти з іпотеки

Верховний суд відмовився відступити від попередніх правових позицій у питаннях виселення колишнього власника майна з житлового приміщення, яке було реалізовано у зв'язку з невиконанням зобов'язань за кредитним договором.

Банківське та фінансове право
30.11.2018 |  454
Верховний суд дозволив одночасно стягувати борг та реалізувати іпотеку
Верховний суд дозволив одночасно стягувати борг та реалізувати іпотеку

18.09.2018 року Верховний Суд у складі Великої Палати розглянув справу № 921/107/15-г/16, яка стосувалася звернення стягнення на предмет іпотеки у рахунок погашення заборгованості за кредитним договором.

Банківське та фінансове право
26.11.2018 |  1807
Верховний Суд вказав, коли банки можуть нараховувати проценти по закінченню строку кредиту
Верховний Суд вказав, коли банки можуть нараховувати проценти по закінченню строку кредиту

Верховний Суд уточнив свої правові висновки, зазначені у постановах від 28.03.2018 року, 04.07.2018 року та 31.10.2018 року у контексті нарахування процентів після закінчення строку кредитування.

Банківське та фінансове право
02.04.2019 |  1762
Які зміни принесе Закон України «Щодо відновлення кредитування» у відносини між банками та боржниками?
Які зміни принесе Закон України «Щодо відновлення кредитування» у відносини між банками та боржниками?

Нещодавно Верховна Рада прийняла, а президент підписав, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування».

Банківське та фінансове право
30.12.2018 |  606
Основні висновки Великої Палати у кредитних та іпотечних спорах за 2019 рік
Основні висновки Великої Палати у кредитних та іпотечних спорах за 2019 рік

Аналіз основних правових висновків в спорах, пов’язаних зі стягненням заборгованості за кредитними договорами та зверненням стягнення на іпотеку, прийнятих Великою Палатою ВС протягом 2019 року

Банківське та фінансове право
10.01.2020 |  11418
Чи можна продати іпотеку з зареєстрованими дітьми?
Чи можна продати іпотеку з зареєстрованими дітьми?

Аналіз актуальної судової практики щодо реалізації іпотеки на електронних торгах з зареєстрованими дітьми у житлі

Банківське та фінансове право
08.02.2020 |  4947
Основні правові висновки щодо стягнення заборгованості за договорами позики (розписками) за 2019 рік
Основні правові висновки щодо стягнення заборгованості за договорами позики (розписками) за 2019 рік

Аналіз основних правових висновків в спорах, пов’язаних зі стягненням заборгованості за договорами позики прийнятих судами касаційної інстанції за 2019 рік

Банківське та фінансове право
27.03.2020 |  6597
Чи можна визнати недійсним договір іпотеки майнових прав укладений до 2009 року?
Чи можна визнати недійсним договір іпотеки майнових прав укладений до 2009 року?

Про те, як суди дивляться на позовні заяви про визнання недійсними договорів іпотеки майнових прав укладених до 2009 року, коли ЗУ «Про іпотеку» не передбачав іпотеки таких майнових прав

Банківське та фінансове право
20.06.2020 |  2188
Велика Палата змінила підхід у питанні досудового врегулювання кредитної заборгованості
Велика Палата змінила підхід у питанні досудового врегулювання кредитної заборгованості

Велика Палата Верховного Суду вчергове вирішувала питання чи слід банкам дотримуватися досудового врегулювання заборгованості з позичальниками та наслідки пред’явлення позову за відсутності переговорів

Банківське та фінансове право
03.08.2020 |  2926
Велика Палата підтримала свій висновок, щодо неможливості відступлення права вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи
Велика Палата підтримала свій висновок, щодо неможливості відступлення права вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи

Велика Палата вказала на неможливість відступлення права вимоги за кредитним договором на користь не фінансової установи.

Банківське та фінансове право
04.12.2020 |  11062
Велика Палата дозволила Фонду гарантування продавати кредити не фінансовим установам
Велика Палата дозволила Фонду гарантування продавати кредити не фінансовим установам

Велика Палата вказала, коли право вимоги за кредитним договором може бути відступлено на користь не фінансової установи

Банківське та фінансове право
21.04.2021 |  3750
Правові висновки Верховного Суду з приводу нарахування та стягнення заборгованості за кредитними договорами за 2020 рік
Правові висновки Верховного Суду з приводу нарахування та стягнення заборгованості за кредитними договорами за 2020 рік

Основні висновки Верховного Суду у питаннях стягнення кредитної заборгованості за 2020 рік щодо розрахунків боргів, нарахування платежів та застосування строків позовної давності

Банківське та фінансове право
09.05.2021 |  7647
Правові висновки з приводу звернення стягнення на предмет іпотеки у судовому порядку за 2020 рік
Правові висновки з приводу звернення стягнення на предмет іпотеки у судовому порядку за 2020 рік

Основні висновки у питаннях звернення стягнення на предмет іпотеки через суд за 2020 рік. Розглянуті питання можливості застосування різних способі передбачених Законом України «Про іпотеку» та вказані особливості, які слід враховувати в судовому процесі

Банківське та фінансове право
21.05.2021 |  2866
ПРАВОВІ ВИСНОВКИ З ПРИВОДУ ОСКАРЖЕННЯ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ТА ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІПОТЕКИ У РАХУНОК ПОГАШЕННЯ БОРГУ ЗА 2020 РІК
ПРАВОВІ ВИСНОВКИ З ПРИВОДУ ОСКАРЖЕННЯ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ТА ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІПОТЕКИ У РАХУНОК ПОГАШЕННЯ БОРГУ ЗА 2020 РІК

Основні висновки Верховного Суду у питаннях пов’язаних з оскарженням звернення стягнення на предмет іпотеки. Такі як: правильні способи захисту, типові порушення, наслідки завершення позасудового способу звернення стягнення

Банківське та фінансове право
23.05.2021 |  2621
ПРАВОВІ ВИСНОВКИ З ПРИВОДУ ЗАПИСІВ ПРО ІПОТЕКУ У РЕЄСТРІ, ДІЙСНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ІПОТЕКИ ЗА 2020 РІК
ПРАВОВІ ВИСНОВКИ З ПРИВОДУ ЗАПИСІВ ПРО ІПОТЕКУ У РЕЄСТРІ, ДІЙСНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ІПОТЕКИ ЗА 2020 РІК

Основні висновки з приводу дійсності іпотеки та її припинення. Досліджено основні підстави припинення іпотеки та її дійсності за відсутності записів про іпотеку чи за відсутності факту виконання вимог статті 17 Закону України «Про іпотеку», яка визначає випадки, коли іпотека припиняє свою дію

Банківське та фінансове право
24.05.2021 |  2531
ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ З ПРИВОДУ ПОРУКИ ЗА 2020 РІК
ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ З ПРИВОДУ ПОРУКИ ЗА 2020 РІК

Основні висновки Верховного Суду за 2020 рік, які стосуються питання стягнення заборгованості з поручителя та дії поруки: у часі, у випадку припинення основного боржника, у випадку пропуску строку на пред’явлення вимоги до поручителя чи збільшення міри його відповідальності

Банківське та фінансове право
18.06.2021 |  1963
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ В ІПОТЕЧНИХ СПОРАХ З СПАДКОЄМЦЯМИ ЗА 2020 РІК
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ В ІПОТЕЧНИХ СПОРАХ З СПАДКОЄМЦЯМИ ЗА 2020 РІК

Основні висновки з приводу іпотеки, яка переходить іншій особі внаслідок спадкування. Досліджено питання звернення стягнення на предмет іпотеки з спадкоємцями, пред’явлення вимог до спадкоємців та припинення іпотеки внаслідок пропуску строку на пред’явлення вимоги

Банківське та фінансове право
23.06.2021 |  2320
Як повернути депозит в банку? Основні висновки Верховного Суду за 2020 рік
Як повернути депозит в банку? Основні висновки Верховного Суду за 2020 рік

Основні висновки з приводу депозитів за 2020 рік. Досліджено питання доведення факту укладення договору та нарахування платежів на прострочену суму вкладу: проценти, 3 % річних, неустойка

Банківське та фінансове право
28.06.2021 |  1663
Велика Палата визначила хто повинен відповідати за «вкрадений» депозит та наслідки посилання у позові на не правильні норми права
Велика Палата визначила хто повинен відповідати за «вкрадений» депозит та наслідки посилання у позові на не правильні норми права

Велика Палата Верховного Суду вчергове досліджувала питання повернення депозиту на користь особи, яка передала кошти в касу, але касир не вніс їх на рахунок, а привласнив собі

Банківське та фінансове право
02.07.2021 |  1755
Велика Палата змінила підхід у питаннях дійсності іпотеки за відсутності відповідного запису у реєстрі речових прав
Велика Палата змінила підхід у питаннях дійсності іпотеки за відсутності відповідного запису у реєстрі речових прав

Велика Палата вказала, що у випадку відсутності запису про іпотеку, навіть якщо не було підстав для її припинення, то у випадку переходу права власності до третьої особи, то відновити іпотеку не можна, як і звернути на неї стягнення, якщо новий власник є добросовісним

Банківське та фінансове право
10.07.2021 |  3333
Велика Палата вказала, коли настає відповідальність керівництва банку-банкрута за завдані збитки через доведення банку до неплатоспроможності
Велика Палата вказала, коли настає відповідальність керівництва банку-банкрута за завдані збитки через доведення банку до неплатоспроможності

Велика Палата визначила конкретний склад цивільного правопорушення у діях керівництва банку-банкрута та коли такі особи можуть ухилитися від відповідальності за завдані своїми діями збитки Фонду гарантування вкладів чи банку-банкруту

Банківське та фінансове право
15.07.2021 |  928
Велика Палата вказала коли арешти не є перешкодою для звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку
Велика Палата вказала коли арешти не є перешкодою для звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку

Велика Палата вказала на можливість не фінансовій установі звернути стягнення на предмет іпотеки з арештами, якщо право вимоги така особа придбала у банківської чи фінансової установи

Банківське та фінансове право
04.08.2021 |  2113
Всі статті по цій темі