Статті

Реєстрація торгової марки

Реєстрація торгової марки

Детально про реєстацію торгової марки та навіщо вона потрібна.

 

Торгова марка (торговельна марка, торговельний знак, знак для товарів і послуг) – це певне позначення, що дозволяє споживачам відрізнити товари/послуги компанії серед інших аналогів на ринку.

У якості торгової марки можуть бути зареєстровані слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація цих елементів, що надає широкий вибір варіантів для індивідуалізації власного продукту чи послуги.

Торгова марка реєструється для певного переліку товарів/послуг і саме відносно цього переліку можна буде користуватися торговою маркою.

 

Цінність наявності зареєстрованої торгової марки, її необхідність можна звести до наступного.

 

Перше – ефективний спосіб індивідуалізації товарів/послуг.

Зареєструвавши оригінальне позначення, власник може використовувати його низкою способів. Сам Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виділяє наступні способи використання:

 • Нанесення на товар, упаковку та інші предмети, прикріплені до товару (наприклад, етикетки, нашивки, бирки), вивіски;
 • Пропонування товару з нанесеною на нього торговою маркою до продажу, продаж, імпорт, експорт.
 • Застосування торгової марки при пропонуванні та наданні послуг, в діловій документації, рекламі, Інтернеті.

 

Друге – захист.

Зареєструвавши торгову марку, лише ви маєте право її використовувати. І протягом дії свідоцтва (10 років з можливістю продовжувати цей строк) ніхто інший в Україні не зможе зареєструвати за собою чи використовувати таке ж саме або подібне позначення відносно таких самих або подібних товарів/послуг.

З іншої сторони, відсутність свідоцтва піддає вас низці ризиків. Так, в будь-який момент вам на пошту може прийти претензія про порушення прав якогось власника торгової марки, чиє позначення подібне до вашого.

Також, деякі конкуренти можуть «запозичити» ваше позначення і вести діяльність під ним, тим самим відбираючи ваших клієнтів, які будуть думати, що купують чи замовляють щось у вас.

Ще один можливий варіант – хтось зареєструє ваше позначення за собою (умисно чи випадково) і може вийти так, що саме ви потім будете порушувати їх права.

Звичайно, інколи можна протидіяти таким випадкам, але це буде набагато дорожче, довше і важче, ніж зареєструвати торгову марку за собою і убезпечитись від цих проблем. А якщо хтось і спробує порушити ваші права, боротись з цим буде набагато простіше.

Ще один можливий спосіб захисту ваших прав, правда, досить вузькоспрямований – внесення торгової марки до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, що дозволяє контролювати несанкціоноване ввезення товарів з нанесеною на них торговою маркою на територію України, тобто боротися з контрафактними товарами.

 

Третє – нематеріальний актив.

Оскільки торгова марка є вашою власністю, ви можете розпоряджатись нею в будь-який не заборонений спосіб. Її можна передати як вклад до статутного капіталу, передати в використання по ліцензії, продати.

Окрім вищезазначеного, лише власники торгової марки можуть зареєструвати за собою доменне ім’я в зоні .UA.

 

Тепер стосовно власне реєстрації торгової марки. Реєстрація відбувається в наступні етапи:

1. Попередній пошук.

Це необов’язковий етап, але пропускати його не варто. Як зазначалося вище, Укрпатент відмовить в реєстрації торгової марки, якщо ваше позначення тотожне, або схоже настільки, що його можна сплутати з:

 • знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

 

Враховуючи, скільки торгових марок вже зареєстровано і скільки заявок подається до Укрпатенту, високий ризик, що обране вами позначення може підпадати під одну з цих категорій. Тому, щоб не витрачати кошти й час на реєстрацію торгової марки, у якої є високий шанс відмови, краще перевірити все завчасно.

Проводити пошук краще в два етапи:

 1. Скористатися безкоштовними онлайн-сервісами з пошуку тотожних та подібних торгових марок та заявок на етапі, коли ви обираєте, яке позначення вказати в заявці на реєстрацію. Таким чином ви зможете одразу відкинути однозначно погані варіанти.
 2. Замовити пошук в Укрпатенті після відправки вашої заявки до Укрпатенту але до оплати збору за реєстрацію (на оплату даються два місяці з моменту отримання Укрпатентом вашої заявки). Таким чином ви отримаєте повну картину з урахуванням поданої вами заявки. Перевагою замовлення пошуку в Укрпатенті є те, що ви отримаєте інформацію також стосовно заявок, які були подані, але за які ще не було оплачено збір.

 

2. Підготовка й подача документів до Укрпатенту.

До Укрпатенту потрібно подати заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, у якій вказується власник чи власники торгової марки (може бути громадянин України, іноземець, українська чи іноземна компанія) саме позначення, опис позначення (якщо потрібно), перелік товарів та/або послуг для яких буде зареєстровано торгову марку.

На позначенні варто зупинитись детальніше. Як зазначалося на початку, це можуть бути слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація цих елементів. Але є певні обмеження.

Не можна зареєструвати:

Позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

 

Позначення, які:

 • не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
 • складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
 • є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
 • відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

 

Позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

 • знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
 • фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Укрпатенту заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
 • кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються;
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

 

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
 • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди;

Також не можуть бути зареєстрованими позначення, що не відповідають вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

 

3. Проходження заявкою формальної та кваліфікаційної експертизи.

Під час формальної експертизи перевіряється правильність оформлення заявки та додатків до неї, і чи було сплачено реєстраційний збір.

Якщо все добре, Укрпатент надсилає повідомлення про встановлену дату подання заявки, а сама заявка ставиться в чергу на проходження кваліфікаційної експертизи.

В іншому випадку від Укрпатенту надійде повідомлення із зазначенням виявлених недоліків, які можуть бути виправлені протягом 2 місяців.

Після успішного проходження формальної експертизи заявка буде проходити кваліфікаційну експертизу (експертизу по суті), протягом якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», по результату якої буде прийняте рішення про:

 • Реєстрацію торгової марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
 • Реєстрацію торгової марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг;
 • Відмову в реєстрації торгової марки. У випадку отримання відмови в реєстрації торгової марки, все ще залишається можливість відстояти розпочавши процедуру оскарження такої відмови.

 

3.1. Прискорення реєстрації.

Строки реєстрації торгової марки не визначені, а тому все залежатиме від навантаженості Укрпатенту. Зазвичай реєстрація торгової марки триває до півтора-двох років.

Але за необхідності можна замовити прискорення реєстрації торгової марки і отримати свідоцтво протягом 8-9 місяців.

 

4. Видача свідоцтва на торгову марку.

При прийнятті рішення про реєстрацію торгової марки, відомості про видачу свідоцтва будуть внесені до Державного реєстру, а також буде опубліковано відповідні відомості в офіційному бюлетені України «Промислова власність»

Після всього цього буде видано саме свідоцтво на торгову марку.

Свідоцтво чинне протягом 10 років з дати подачі заявки на реєстрацію торгової марки. Його дію можна подовжити на такий же строк, подавши за 6 місяців до завершення дії свідоцтва відповідне клопотання до Укрпатенту та оплативши збір за продовження дії свідоцтва.

Схожі статті
Захист інтелектуальної власності на митниці
Захист інтелектуальної власності на митниці

За новими правилами процедура реєстрації в митному реєстрі та порядок взаємодії правовласників та митниці виглядають наступним чином

Інтелектуальна власність
17.08.2020 |  1257
Вирішення доменних спорів
Вирішення доменних спорів

Вирішення доменних спорів в судовому та позасудовому порядку. Захист доменного імені від недобросовісних конкурентів.

Інтелектуальна власність
24.12.2020 |  1199
Всі статті по цій темі